CBSE / Aff. No. 1930843 Affiliated to CBSE, New Delhi - Aff. No. 1930843

Pongal Celebrations

Jan 14, 2024 | 2 min read

முத்தமிழ் பப்ளிக் பள்ளியில் பொங்கல் விழா மிக விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும் நம்முடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் நடைபெற்றன. பெற்றோர்களுக்கு நடைபெற்ற விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்தப் பொங்கலின் சிறப்பு என்பது மெகா நடனம் நடைபெற்றது. இதில் நம்முடைய நாட்டுப்புறக் கலைகளான கரகம், மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், கரகாட்டம், சிலம்பாட்டம் முதலியன நடைபெற்றன.

_MG_4340

_MG_4348-1

_MG_4357

_MG_4363

_MG_4375

_MG_4412

_MG_4417

_MG_4431

_MG_4434

_MG_4441

_MG_4446

_MG_4454

_MG_4457

_MG_4459

_MG_4461

_MG_4462

_MG_4471

_MG_4472

_MG_4476

_MG_4478